We mogen ons gelukkig prijzen met het hoger onderwijs in Nederland. Het is kwalitatief hoogwaardig en biedt gelijke kansen voor iedereen. In onze ijver de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te borgen – en daarmee de waarde van jouw diploma te kunnen garanderen – is er alleen wel een complex web aan regels, systemen en processen ontstaan. Er worden talloze hoepeltjes opgehouden waar jij als student geacht wordt doorheen te springen. Ik zie vaak genoeg dat studenten studiepunten laten liggen doordat ze hoepeltjes missen of er domweg niet doorheen passen. Met de nieuwe podcastserie DePodBus Studeren zorg je dat je snel je weg vindt binnen de universiteit of hogeschool en effen je je pad naar studiesucces.

 

Aflevering 1  - Studiekeuze en heroriëntatie

Het Studiekeuze traject omvat vijf fasen:

  • Reflectie: Een lastige fase waarin je bij jezelf uit moet vinden wat je echt leuk vindt en waar je talenten liggen. Het helpt om een mindmap te maken en je bevindingen te delen met anderen. Vraag vrienden en familieleden gewoon eens wat ze jou zien doen!
  • Oriëntatie: Er is een handige website www.studiekeuze123.nl waar je het complete aanbod aan opleidingen in Nederland kunt bekijken. Maak een shortlist van opleidingen die je interessant lijken. Elke universiteit organiseert Open dagen, waar je meer informatie krijgt en vooral de sfeer kunt proeven. Bezoek meerder opleidingen, maar maak wel een plan voor de open dag. 
  • Matching: Als je een shortlist hebt van opleidingen die zijn overgebleven na de open dag, dan kun je meedoen aan de verdiepingsactiviteiten zoals proefstuderen en meelopen. 
  • Keuze: Voor de meeste opleidingen moet je je voor 1 mei aanmelden in Studielink. Als je je keuze op die datum nog niet hebt gemaakt, dan is er nog geen probleem: je kunt je voor maximaal 4 studieprogramma's inschrijven en bij meerdere opleidingen meedoen met de Studiekeuzecheck. 
  • Heroriëntatie: Als in de loop van het eerste studiejaar blijkt dat je niet op je plek zit, trek dan aan de bel! Er zijn heroriëntatietrajecten waar je aan mee kunt doen, en je krijgt advies hoe je je overstap het best kunt maken.

 

Luister naar de podcast waarin ik met Zazie van der Leeuw, Studiekeuzecoach bij UvA/HvA, het studiekeuzeproces en de heroriëntatie bespreek. Zij heeft ook tips om je ouders mee om de oren te slaan..

 

 


Aflevering 2 - Studentenbegeleiding en de nominaalfetisj

De studentenbegeleiding op universiteiten bestaat uit drie lagen:

  • Elke klas of groep heeft een mentor die als eerste aanspreekpunt dient, en die studenten wegwijs maakt tijdens de introductie. Dit kan een docent zijn, maar ook een ouderejaars student
  • Elke opleiding heeft een persoon aangesteld die studenten adviseert over issues rond de studie. Meestal heet deze persoon de Studieadviseur. Voor kleine en grote issues rond je studie kun je een afspraak maken met de Studieadviseur
  • Op universiteitsniveau hebben we dan nog de Studentendecanen. Zij hebben toegang tot andere hulpbronnen zoals artsen, psychologen en trainers en vervullen een adviesrol naar de opleiding. Ook met de Studentendecanen kun je een afspraak maken.

Neem verantwoordelijkheid voor jouw studie en jouw persoonlijke omstandigheden. Meld het wanneer zich in jouw leven omstandigheden voordoen die een negatief effect kunnen hebben op jouw studie bij een van de personen die de studentenbegeleiding op jouw universiteit doen.

 

Luister naar de podcast waarin Constantijn Smith van Erasmus Universiteit vertelt over zijn studieadviespraktijk en de nominaalfetisj